YNSA

YNSA günümüzde yaygın ve sık kullanılan bir mikro sistem akupunktur şeklidir ve giderek daha çok önem kazanmaktadır. Kulak veya ağız akupunkturunda olduğu gibi, tüm organizma kafa derisinde tanımlanmış özel noktalarca temsil edilir.

Lokomotor sistem, iç organlar, kranial sinirler, basınca duyarlı noktalar aracılığıyla tanı ve tedavi prensipleri ortaya koyar. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak ortaya çıkardığı flash etkiler nedeniyle ağrı ve felçlerin tedavisinde çoğu kez heyecan verici sonuçlara neden olmaktadır.


YNSA’nın tıbbi ve cerrahi endikasyonları çok çeşitlidir. Klinik durumlarda, YNSA yüzlerce çeşitli hastalığı tedavi etmek için kullanılmıştır. Bunlar arasında kas ve iskelet sistemi, nörolojik, psikolojik, genitoüriner, sindirim, dolaşım, solunum, kardiyovasküler, endokrin ve bağışıklık sistemlerini ve özel duyuları etkileyen organ ve sistemik hastalıklar ve /veya işlev bozuklukları bulunur.
YNSA kullanımı ile nörolojik ve kas-iskelet sistemi hastalıklarında rutin olarak iyi bir başarı elde edilir. Bu bozukluklar arasında baş ağrısı, nevrit, nöropatiler, migren, trigeminal nevralji, Meniere hastalığı, Bell felci, diğer tuzak nöropatileri, interkostal nevralji, tenisçi dirseği, siyatik, bel ağrısı, romatoid artrit, osteoartrit, ve servikal ve lomber omurganın radikülopatileri bulunur.